top of page
galeria-pjh-3.jpg

SELAMAT DATANG

Portal rasmi

UNIT JAMINAN KUALITI

Bahagian Governan & Kecemerlangan,

Jabatan Pendidikan Politekniik & Kolej Komuniti

Semuanya di sini!


LEARN, EXPLORE & SHARE

Home: Welcome

TENTANG KAMI

Bagaimana Kita Saling Membantu?

Proses perolehan akreditasi merupakan satu perkara penting bagi menentukan tahap kualiti penawaran sesuatu program pengajian. Perolehan akreditasi melalui mana-mana badan yang berkenaan dilihat sebagai salah satu komitmen berterusan institusi dalam memastikan bakal graduan yang dilahirkan memenuhi keperluan standard dan piawaiaian yang ditetapkan. Maka atas sebab itu, unit ini perlu ditubuhkan bagi membantu institusi politeknik & kolej komuniti untuk memahami keperluan standard yang ditetapkan dan secara langsung bersama-sama dalam usaha untuk mendapatkan perakuan akreditasi,

Unit Jaminan Kualiti (UJK) merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Governan & Kecemerlangan, Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti. Unit ini diangotai seramai enam pegawai yang mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam menguruskan, memantau dan melaksana urusan berkaitan akreditasi program pengajian.


Unit ini berperanan utama dalam merancang dan melaksanakan urusan akreditasi program pengajian dan institusi secara berterusan bagi tujuan memenuhi keperluan akreditasi atau piawaian badan-badan profesional lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini termasuklah perolehan akreditasi melalui Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), Lembaga Juruteknologis Malaysia (MBOT) dan juga badan-badan akreditasi luar.


Unit ini juga berperanan dalam menyelaras dan memantau aktiviti jaminan kualiti program pendidikan dan latihan agar mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) atau piawaian badan-badan profesional yang lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.


Selain itu, unit ini juga berperanan dalam merancang, mengurus dan melaksanakan urusan penilaian program pendidikan dan latihan bagi tujuan penambahbaikan berterusan berdasarkan piawaian yang ditetapkan oleh oleh Kerangka Kelayakan Malaysia atau piawaian badan-badan profesional yang lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

LEARN, EXPLORE & SHARE. 

Home: About

PERANAN UNIT JAMINAN KUALITI

customer service
Delivery-Hands-Holding-boxes
Online Shopping

PERANAN 1

Merancang dan melaksanakan urusan akreditasi program pengajian dan institusi secara berterusan bagi tujuan memenuhi keperluan akreditasi atau piawaian badan-badan profesional lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Akreditasi MQA

Akreditasi ETAC

Akreditasi TTAC

Akreditasi APACC

Rumusan Standard Akreditasi

PERANAN 2

Menyelaras dan memantau aktiviti jaminan kualiti program pendidikan dan latihan agar mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kerangka Kelayakan Malaysia atau piawaian badan-badan profesional yang lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Dasar & Prinsip Jaminan Kualiti

Data Program

KPI#22

Kalendar 2019

Pemantauan Program Pengajian

PeNA (Instrumen UJK)

PERANAN 3

Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan penilaian program pendidikan dan latihan bagi tujuan penambahbaikan berterusan berdasarkan piawaian yang ditetapkan oleh oleh Kerangka Kelayakan Malaysia atau piawaian badan-badan profesional yang lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

MR CIIQ

Maklumbalas Kurikulum

Dokumen KIT AKREDITASI MBOT 2020

Home: Services
Home: Inventory
Stack of Boxes

DATA PROGRAM

Pangkalan data program pengajian politeknik & kolej komuniti

SINI

SOALAN LAZIM

Semua jawapan ada di sini, atau jika TIADA, boleh terus ajukan kepada kami

APAKAH BADAN YANG MENGAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN SAYA?

Secara amnya, semua program pengajian yang ditawarkan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (HEP) perlu mendapatkan status perakuan akreditasi melalui MQA selaras dengan Akta 679 (Akta MQA). Namun demikian, Akta 777 (Akta Pendaftaran Kejuruteraan) telah mewajibkan pelajar dalam bidang kejuruteraan yang ingin mempraktikkan amalam kejuruteraan perlu berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM). Maka, bagi melayakkan graduan bidang kejuruteraan/teknologi kejuruteraan mendaftar dengan BEM, maka proses kreditasi bagi program pengajian tersebut perlu melalui akreditasi dari Majlis Teknologi Kejuruteraan Malaysia (ETAC).

APAKAH TEMPOH AKREDITASI YANG DIBERIKAN OLEH SESUATU BADAN AKREDITASI?

Bagi program yang memenuhi keperluan standard badan akreditasi berkenaan, tempoh yang diberikan adalah selama 5 tahun (MQA). RISM? ETAC? MBOT?

BAGAIMANA PROSES PEROLEHAN AKREDITASI?

Setiap proses perolehan akreditasi adalah berbeza mengikut badan pemberi pengiktirafan berkaitan. Sila rujuk laman blog pada pautan di atas bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut.

Home: FAQ

PERTANYAAN?

Kongsikan pertanyaan anda bersama kami di sini. Atau sekiranya anda mempunyai cadangan untuk menambahbaik sebarang perkara berkaitan Jaminan Kualiti untuk Sistem Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti. 


Isikan maklumat ini bagi mendapatkan maklumbalas lanjut, atau boleh terus berhubung dengan kami melalui aplikasi WhatApps di SINI

Thanks for submitting!

quality-assurance-1439650514.png
Home: Contact
Home: Blog2 Custom Feed
Clothing Store

PASUKAN KAMI

Kenali kami bagaimana untuk kita  bekerjasama dan saling membantu

Home: Team
hj nasir.jpg

TN. HJ MOHD NASIR BIN ABD GHANI

PENGARAH
BAHAGIAN GOVERNAN DAN KECEMERLANGAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

Beliau merupakan graduan Sarjana Muda dari North Carolina St. University USA dan Sarjana dari Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang Kejuruteraan Elektrik.


Beliau mula berkhidmat sebagai Pengarah di Bahagian Governan dan Kecemerlangan (BGK) JPPKK pada tahun 2018 sehingga kini.

Tel : 03 - 8888 2877

E-mel : mohdnasir.ghani@moe.gov.my

WhatApps link : HERE

bottom of page